O Nas

Historia wychowania przedszkolnego w Małym Ciścu

 

          Pierwszą opieką wychowania przedszkolnego w Małym Ciścu zostały objęte dzieci w okresie wakacyjnym w 1947 r. Punkt wychowania przedszkolnego mieścił się w budynku Państwa Pawlusów (rodzice Pani Karoliny Rypień). Funkcję kierowniczki placówki i nauczycielki pełniła Pani Maria Grzegorzek Kuśnierz.Od roku 1950 w pełni zorganizowana jednooddziałowa placówka przedszkolna mieściła się w budynku Państwa Zawadów. Funkcję kierownika pełniła Pani Maria Kuśnierz, a nauczycielką była Pani Danuta Węglarz. Warunki lokalowe były bardzo trudne. Jednakże dzieci z radością korzystały z zajęć, zabaw dydaktyczno-wychowawczych, spacerów, a także z pysznych posiłków przygotowywanych przez wspaniałą kucharkę Panią Katarzynę Biegun , funkcję woźnej pełniła Pani Rozalia Duraj. W roku 1960 r. w poszukiwaniu lepszych warunków lokalowych przeniesiono placówkę do wolnostojącego budynku należącego do Państwa Motyków. W 1967 roku w wyniku nagłej konieczności opuszczenia lokalu przeniesiono placówkę do nowowybudowanego piętrowego budynku Państwa Stanisławy i Władysława Kubiców. Funkcję intendentki pełniła Pani Genowefa Grzegorzek.

          Przez te wszystkie lata mieszkańcy Małego Ciśca marzyli o własnym przedszkolu, w pięknym nowym budynku. Szczególnie ten problem leżał na sercu członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Ciścu Małym.

W sierpniu 1973 roku z okazji dożynek przedstawiono lokalnej władzy plan działania KGW, który został zaakceptowany i obiecano pomoc finansową. Na pierwszy plan wysunięto projekt budowy przedszkola w Małym Ciścu. Wybrano komitet budowy, w skład którego weszła przewodnicząca Genowefa Talik i skarbnik Genowefa Grzegorzek oraz członkowie Komitetu Rodzicielskiego z Panią Stanisławą Wolny na czele. Zakupiono działkę pod budowę . Część kosztów jej zakupu pokryło KGW w kwocie 27 tys. 500 zł., przyłączyło się także do czynu społecznego. Każda kobieta odpracowała 80 roboczo godzin oraz wpłaciła po 1000 zł. Budowa przedszkola szła pełną parą, ale w dokumentacji nie przewidziano podpiwniczenia pod całym budynkiem. Patrząc na to gospodarskim okiem kobiety doszły do wniosku, że można fundamenty trochę pogłębić i wygospodarować dodatkowe pomieszczenia. Wraz z komitetem budowy przedstawiły sprawę naczelnikowi Stanisławowi Dziedzicowi, który postarał się o poprawkę w dokumentacji. Członkinie koła cały czas pracowały nie licząc godzin i wylanego potu. Te piwnice miały służyć jako ich własna siedziba.

          1 czerwca 1977 roku z Okazji Dnia Dziecka został oddany do użytku piękny, nowoczesny budynek dwuoddziałowego Przedszkola nr 2 w Ciścu. Pani dyrektor Maria Kuśnierz , nauczycielka Danuta Węglarz oraz kucharka Katarzyna Biegun w dniu 1 września odeszły na zasłużoną emeryturę. W nowym roku szkolnym , w nowym przedszkolu dyrektorem została mgr Jadwiga Nowak, nauczycielką Helena Konior -Grzegorzek, kucharką Cecylia Dziedzic -Szczotka, intendentką Stanisława Michalska- Bury. Ze starego personelu została Pani Krysia Babicka i palacz CO Pan Władysław Zawada.

Nowa kadra pełna zapału i dobrych rad emerytowanych pracowników przystąpiła do pracy. Opiekę wizytatora i metodyka pełniła Pani mgr Maria Ponikwia. W tamtym czasie placówka przedszkolna pełniła funkcję centrum kulturalnego Małego Ciśca. Ściśle współpracowała z Kołem Gospodyń Wiejskich. Odbywało się wiele uroczystości i przedstawień w wykonaniu wychowanków. W roku 1997 Pani dyrektor Jadwiga Nowak zachorowała (zmarła w 2000r.) Funkcję dyrektora powierzono długoletniej nauczycielce Helenie Grzegorzek. W przedszkolu pracowały dwie grupy wychowanków, których nauczycielkami są mgr Janina Śleziak oraz mgr Anna Dziedzic -Majdak. Personel techniczny, to Stanisława Bury i Małgorzata Miłkowska. Społecznym gospodarzem obiektu i palaczem jest Pan Włodzimierz Plewniak.

W ciągu lat placówka zmieniała się wraz z wychowankami. Udało się zrealizować rozmaite projekty. Wybudowano przy przedszkolu piękny ogólnodostępny plac zabaw, pozyskano wiele pomocy dydaktycznych, stroje regionalne, instrumenty muzyczne.

1 września 2015 roku po 38-letniej pracy odeszła na zasłużoną emeryturę dyrektor mgr Helena Grzegorzek. W wyniku konkursu funkcję dyrektora naszej placówki pełni mgr Danuta Kalfas.

          Przez prawie 70 lat istnienia placówki wychowania przedszkolnego w Małym Ciścu, kadra była często uzupełniana nauczycielami, pracownikami technicznymi, stażystami, praktykantami.

Przyświecały jej pracy słowa Janusza Korczaka:

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”

opracowała: Helena Grzegorzek


Kontakt


Przedszkole Publiczne

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Adres:
ul. Cisowa 49
34-350 Wegierska Górka
woj. śląskie

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji PublicznejAdres

Przedszkole Publiczne
ul. Cisowa 49
34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie

Telefon

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Email

dyrektor@cisiec2.e-przedszkolak.eu