Misja przedszkola

 

,, TAK NAPRAWDĘ TO SĄ TYLKO DWIE RZECZY , W KTÓRE MOŻNA WYPOSAŻYĆ DZIECI ; PIERWSZĄ SĄ KORZENIE , DRUGA SKRZYDŁA …’’

 

Cele ogólne funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 2 w Ciścu :

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji do potrzeb i możliwości dziecka.

 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości i umiejętności oraz postaw , zgodnie z podstawą programową.

 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój dziecka.

 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska , w którym działa. Współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z przepisami prawa, polityką oświatową państwa i koncepcją rozwoju.

 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 7. Przedszkole kieruje się najistotniejszymi zasadami wychowania przedszkolnego:

  – zasadę zaspokajania potrzeb dziecka
  – zasadę aktywności
  – zasadę indywidualizacji
  – zasadę organizowania życia społecznego
  – zasadę integracji

 8. Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka , kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się.


Kontakt


Przedszkole Publiczne

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Adres:
ul. Cisowa 49
34-350 Wegierska Górka
woj. śląskie

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji PublicznejAdres

Przedszkole Publiczne
ul. Cisowa 49
34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie

Telefon

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Email

dyrektor@cisiec2.e-przedszkolak.eu