Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Ciścu  ogłasza:

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, do przedszkola  nr 2 w Ciścu na rok szkolny 2024/25.

 Zapisów można dokonać  od 26.02.24 do 15.03.24 w budynku przedszkola.

Dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola wypełniają potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w terminie od 12.02.24  do dnia   20.02.24 (druki u wychowawców lub na stronie internetowej w zakładce rekrutacja – potwierdzenie woli kontunuowania edukacji przedszkolnej).

Pobrane wnioski, oświadczenia  i potwierdzenia  woli należy zwrócić w wyznaczonym terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski i deklaracje oddane po terminie  lub wypełnione błędnie nie będą rozpatrywane przez Komisję  Rekrutacyjną. Pierwszeństwo w czasie zapisów mają dzieci zameldowane w CIŚCU .

Kolejność składania wniosków nie ma  znaczenia dla komisji rekrutacyjnej.

Informacja dyrektora:

  1. Oddział popołudniowy  organizowany jest tylko dla dzieci rodziców  obojga pracujących .
  2. Rodzice dzieci zapisywanych   na oddział  popołudniowy  zobowiązani są do złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu .
  3. Dyrektor Przedszkola nr 2 w Ciścu  informuje, że oświadczenia o zatrudnieniu budzące wątpliwość komisji będą weryfikowane w Urzędzie Skarbowym.

 

                                                                        Danuta Kalfas –Dyrektor Przedszkola 

 

 

 


Kontakt


Przedszkole Publiczne

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Adres:
ul. Cisowa 49
34-350 Wegierska Górka
woj. śląskie

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji PublicznejAdres

Przedszkole Publiczne
ul. Cisowa 49
34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie

Telefon

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Email

dyrektor@cisiec2.e-przedszkolak.eu