OGŁOSZENIE

  Dyrektor Przedszkola nr 2 w Ciścu  informuje,  że w m-cu lipcu  będzie zorganizowany dyżur dla dzieci rodziców obojga pracujących, w Przedszkolu nr 1 w Ciścu . Dyżur  w Przedszkolu nr 1 w Ciścu uwarunkowany jest  termomodernizacją Przedszkola nr 2 .

Po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby dzieci  dyżur odbędzie się od  :    01.07.  do  31.07. 2021 r.  

Przedszkole będzie czynne od godz.  8.00 – 15.00

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie dzieci u dyrektora Przedszkola nr 2  do  dnia 16.06.2021.r.

Odpłatność za pobyt dziecka będzie obliczona zgodnie  wg  zgłoszonej  ilości  godzin pobytu dziecka w przedszkolu (  opłata za pobyt bez żywienia) . Wyżywienie we własnym zakresie. W/w kwota będzie płatna z góry do dnia 23 czerwca 2021 r.

Nie będą dokonywane odliczenia za dni nieobecne, rodzic uiszcza 100% naliczonej kwoty. Decyzja o pełnieniu dyżurów zapadnie w dniu 18 czerwca 2021 r. po zgłoszeniu przez rodziców odpowiedniej liczby dzieci.

Pobierz ogłoszenie


Kontakt


Przedszkole Publiczne

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Adres:
ul. Cisowa 49
34-350 Wegierska Górka
woj. śląskie

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji PublicznejAdres

Przedszkole Publiczne
ul. Cisowa 49
34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie

Telefon

Tel: 33 864 13 06
Fax: 33 864 13 06

Email

biuro@e-przedszkolak.eu
Font Resize
Kontrast